söndag 19 februari 2012

Popplet

På Ätranskolan har eleverna i år ett och två arbetat med temat förr i tiden. Barnen har sökt information och bilder genom att använda iPad på olika sätt. Grupperna har använt en app som heter popplet för att göra sina mindmaps och även för att göra presentationer på smartbord för att delge sina klasskamrater sitt arbete. Popplet har underlättat arbetet med redovisningarna för både pedagoger och elever. POPPLET finns i en gratisversion på AppStore.
Länk till Popplet:
http://itunes.apple.com/se/app/popplet/id374151636?mt=8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar