tisdag 4 september 2012

Google earth

Nu har vi kommit en bit in i vårat tema "Jag och min familj". Under våren arbetade vi med collage där barnen fick använda foton på sig, sin familj och sin hemmiljö. Det väckte barnens intresse för var barnen bor. Vi undersökte detta genom att titta på en kommunkarta och Google earth på paddan. Barnen fascinerades när vi zoomade in från Jorden till deras hus, där de kände igen sig. Det blev många bra diskussioner barnen emellan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar