tisdag 4 september 2012

Lärmiljöer

Nytt arbetslag, ny barngrupp = nya förutsättningar och möjligheter. Vi på Nallens förskola har gemensamt bestämt oss för att satsa lite extra tid och resurser i början för att vi tror att det gynnar såväl barngrupp som oss. Genom att tänka helt nytt har vi gett oss själva möjlighet att tänka utanför förskolans traditionella ramar. Förskolans reviderade läroplan lpfö98/10 vilar på en barn och kunskapssyn som tvingar oss att hitta nya sätt att organisera och bedriva vår verksamhet om vi vill leva upp till läroplanens intentioner. För att våra nya tankar ska avspegla sig i vardagen är vi övertygade om att vi måste sträva efter en samsyn i hela arbetslaget. Vi strävar efter att göra barnen mer delaktiga i utformningen av våra nya lärmiljöer. Det är en spännande utmaning som vi antar i syfte att lära oss mer om hur barnen tänker...fortsättning följer...

18/9 Barnen använder med vuxenstöd ipaden som kamera. De har tagit bilder på saker som de vill ha i hyllan. När de sedan tittar på bilderna kan vi pedagoger höra hur de återberättar vad de har gjort. Bilderna har sedan använts till att dokumentera händelsen med barnen. Bilderna klistrades på ett större papper och en vuxen skrev ner barnens kommentarer. När detta var gjort fick barnen skriva själva, enda begränsningen var att de inte fick skriva/eller rita på texten. Nästa steg i att göra barnen mer delaktiga i dokumentatioen kan vara att använda appen pages, där det går att skapa dokument med bilder och text.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar