söndag 19 februari 2012

Introduktion av iPad i förskoleklass

Förskoleklassen i Ätranskolan har tillgång till två, ibland tre iPads. När vi började arbeta med dem lät vi barnen välja fritt bland de appar vi vuxna valt ut. Snart märkte vi att det alltid var samma barn som valde att arbeta med iPad och att de ofta valde att arbeta med samma program. För att se till att alla barn i gruppen fick chans att prova, har vi under några veckor delat in barnen i grupper och introducerat och gått igenom appar, som vi vuxna valt ut. De har tillsammans fått jobba med just dem och inte haft möjlighet att välja lika fritt som förut. Vi tycker att detta har varit positivt, flera av barnen har sedan jobbat mycket med de program vi introducerat och barn som tidigare inte visat intresse för att jobba med iPad har nu fått upp ögonen för att jobba med dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar