tisdag 4 september 2012

Ipad i sagans värld

Under våren arbetade vi på Furubacken med appen Puppets Pals tillsammans med två grupper barn i åldrarna 3-4 år. Sagorna som vi fokuserade på var Sagan om vanten och Sagan om Lejonet och musen.

Barnen fick med hjälp av Ipaden fotografera rekvisita och sedananvända bilderna försatt återberätta sagan. Ipadens teknik var inget större problem för våra barn. De fotade, klippte ut, krympte och förstorade hej vilt. Glädjen var uppenbar när barnen kunde styra figurerna i sagan. Efter hand när barnen blev säkrare i sitt berättande, ändrades sagorna. Barnen bytte rekvisita och förändrade historien i sagorna.

Vid Teachmeet i slutet av mars delade vi med oss av våra erfarenheter kring appen Puppet Pals. Vi fick också inspiration från andra föreläsare från förskola, skola och fritidshem.

I höst fortsätter vårt arbete med sagoberättande med Ipaden som verktyg. Vi ska även utöka användandet av Ipaden i t ex vårt dokumentationsarbete.

Rosita och Lina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar